• Pályázzunk együtt!
Pályázatok
fejlesztes
A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
(GINOP-1.2.8-20.)
IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE!

 

TÁMOGATÁS CÉLJA:

A hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartása, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően eltérő támogatás révén megvalósuló fejlesztések. Ezen felül a KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft. Adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás.

Az igényelt támogatás maximális összegét, a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

  • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
  • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
  • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2020. május 29. – 2020. november 2.

 

gyakornok
Gyakornoki program pályakezdők támogatására
(GINOP-5.2.4-19.)
IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE!

 

TÁMOGATÁS CÉLJA:

A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására.

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 2.500.000.- Ft – 22.176.000.- Ft.

Előleg igényelhető, maximum a támogatás 25%-a!

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2019. november 16. – 2021. április 30

 

asia-chang-Yr-PvhKiorM-unsplash
Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása
(GINOP-4.1.4-19)
TÁMOGATÁS CÉLJA:

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 15 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése.

Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2019. november 11 – 2020. január 15. 10:00

 

solar-on-top
Napelemes rendszer telepítésének támogatása Mikro-,kis-és középvállalkozásoknak
(GINOP-4.1.3-19)
IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE!

 

TÁMOGATÁS CÉLJA:

A pályázat szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

– Az igényelhető vissza nem terítendő támogatás összege minimum 1,5 millió Ft., maximum 3 millió Ft.
– A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket.
– Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.
– A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2019. június 17. – 2020. szeptember 30.
-illetve forráskimerülésig-

kepernyofoto-2016-09-16-11-42-03
Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
(GINOP-3.2.2-8.2.4-16)
LEJÁRT A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ!

 

TÁMOGATÁS CÉLJA:

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások
bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

 TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

• Vissza nem térítendő (VNT): 1 millió Ft – 24 millió Ft. (Együttes A, B célterület esetén)
• Kölcsön összege: 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft.
• Előleg kérhető a VNT 50%-a, max. 12 M Ft!

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE::

2017. március 8-tól a keret kimerüléséig