fbpx

Hónap: 2020 december

GINOP 1.2.9-20

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztésének támogatása   TÁMOGATÁS CÉLJA: A területi egyenlőtlenségek miatt kialakult hátrányos helyzetű mikro‐ és kisvállalkozások fejlesztésének támogatása, versenyképességük, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozíciójuk javítása innovatív, hozzáadott érték növelő fejlesztések támogatásán keresztül TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: ‐ A Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint. ‐ […]

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MOBILFEJLESZTÉSEK, FELHŐALAPÚ ONLINE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK TERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA LEJÁRT A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ! TÁMOGATÁS CÉLJA: A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén […]

Gyakornoki program

Gyakornoki program pályakezdők támogatására az Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezetnél   A kedvezményezett neve: Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet A projekt címe: Gyakornoki program pályakezdők támogatására az Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezetnél A szerződött támogatás összege: 4 822 320 Ft Ft A támogatás mértéke (%-ban): 100% A projekt tartalmának bemutatása: hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás A projekt tervezett [...]

Társadalmi célú vállalkozás ösztönzése

Az Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet Társadalmi célú vállalkozás ösztönzése   A kedvezményezett neve: Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet A projekt címe: Az Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet Társadalmi célú vállalkozás ösztönzése A szerződött támogatás összege: 33 496 493 Ft A támogatás mértéke (%-ban): 97.74 % A projekt tartalmának bemutatása: Társadalmi célú vállalkozásunk  ösztönzése és támogatása. A projekt tervezett befejezési [...]

GINOP-4.1.4-19

MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA TÁMOGATÁS CÉLJA: Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 15 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti […]

GINOP-5.2.4-19

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE! TÁMOGATÁS CÉLJA: A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 2.500.000.- Ft – 22.176.000.- Ft. Előleg igényelhető, maximum a támogatás 25%-a! TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: november […]

GINOP-1.2.8-20.

A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE! TÁMOGATÁS CÉLJA: A hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartása, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően eltérő támogatás révén megvalósuló fejlesztések. Ezen felül a KKV-k termelékenységének növelése és technológiai […]

GINOP-4.1.3-19

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA MIKRO-,KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE! TÁMOGATÁS CÉLJA: A pályázat szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: – Az igényelhető vissza nem terítendő támogatás összege minimum 1,5 millió Ft., maximum 3 millió Ft. – A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az […]