fbpx

Szerző: uzletiszolgaltato

VCA-KP-1-2021

A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”   TÁMOGATÁS CÉLJA: A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek Az 5000 fő lakosságszám feletti települések hátrányainak enyhítése, így többek között […]

FCA-KP-1-2021

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” TÁMOGATÁS CÉLJA: A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni […]

GINOP-4.1.4-19

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása   TÁMOGATÁS CÉLJA: Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: – Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió Ft. ‐  A támogatott projektek […]

GINOP Plusz-1.2.1-21

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása   TÁMOGATÁS CÉLJA: A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások [...]

GINOP 1.2.9-20

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztésének támogatása   TÁMOGATÁS CÉLJA: A területi egyenlőtlenségek miatt kialakult hátrányos helyzetű mikro‐ és kisvállalkozások fejlesztésének támogatása, versenyképességük, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozíciójuk javítása innovatív, hozzáadott érték növelő fejlesztések támogatásán keresztül TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: ‐ A Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint. ‐ […]

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MOBILFEJLESZTÉSEK, FELHŐALAPÚ ONLINE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK TERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA LEJÁRT A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ! TÁMOGATÁS CÉLJA: A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén […]

Gyakornoki program

Gyakornoki program pályakezdők támogatására az Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezetnél   A kedvezményezett neve: Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet A projekt címe: Gyakornoki program pályakezdők támogatására az Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezetnél A szerződött támogatás összege: 4 822 320 Ft Ft A támogatás mértéke (%-ban): 100% A projekt tartalmának bemutatása: hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás A projekt tervezett [...]

Társadalmi célú vállalkozás ösztönzése

Az Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet Társadalmi célú vállalkozás ösztönzése   A kedvezményezett neve: Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet A projekt címe: Az Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet Társadalmi célú vállalkozás ösztönzése A szerződött támogatás összege: 33 496 493 Ft A támogatás mértéke (%-ban): 97.74 % A projekt tartalmának bemutatása: Társadalmi célú vállalkozásunk  ösztönzése és támogatása. A projekt tervezett befejezési [...]

GINOP-4.1.4-19

MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA TÁMOGATÁS CÉLJA: Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 15 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti […]

GINOP-5.2.4-19

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE! TÁMOGATÁS CÉLJA: A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 2.500.000.- Ft – 22.176.000.- Ft. Előleg igényelhető, maximum a támogatás 25%-a! TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: november […]