fbpx
[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Pályázatok” title_color=”#ffffff” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]
[vc_heading title=”Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása ” subtitle=”(GINOP-4.1.3-19)”]

TÁMOGATÁS CÉLJA:

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 15 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése.

Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:

Önállóan támogatható tevékenységek:

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható. Az épületcsoport olyan egymáshoz közel eső épületek együttese, melyeket a fejlesztés előtt és/vagy után egy közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer lát el.

 1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 3. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához. Támogatott a 15 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése
 4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatárolószerkezetek hőszigetelése

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

3. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 2. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 

Fontos!

Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges támogatási kérelmet benyújtani.

 

Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú (Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” – tulajdoni lap alapján között nevesített épületek fejlesztésére irányul. fejlesztés valósulna meg.

 

Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.

 

Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

 

Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek jelen Felhívásban nem támogathatóak.

 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, mely jelen Felhívásban nem elszámolható

 

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSOK:

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

-az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített elszámolható költség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;

-fajlagos maximális beruházási értékeket rögzíti a felhívás

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek:

– december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai korszerűsítésen, vagy amennyiben igen, úgy a támogatáshoz kapcsolódó fenntartási időszak véget ért, a projekt lezárult;

– a fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkeznek állékonysági problémával;

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használatban álltak. A rendeltetésszerű használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 évet/fűtési szezont lefedő időszak fűtési célú energiaszámláival, vagy — a napelemes fejlesztésre irányuló beruházás esetén — áramszámláival (havi elszámoló számlák vagy éves elszámoló számla) szükséges igazolni,

– A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén helyezhető el.

– A termelési adatokhoz való távoli hozzáférést és távfelügyeletet a projekt keretében biztosítani szükséges.

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:

2019. november 11. – 2020. január 15. 10:00

[vc_heading title=”Visszahívást kérek” divider=”div-below”]

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefonszám (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet