fbpx
[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Pályázatok” title_color=”#ffffff” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]
[vc_heading title=”Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása ” subtitle=”(GINOP-3.2.2-8.2.4-16)”]

Felhívás célja:

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

Támogatás összege:   

 • • Vissza nem térítendő (VNT): 1 millió Ft – 24 millió Ft. (Együttes A, B célterület esetén)
  • Kölcsön összege: 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft.
  • Előleg kérhető a VNT 50%-a, max. 12 M Ft!

 

Vissza nem térítendő támogatás maximum mértéke: 35-40%
Hitel maximum mértéke: 50-55%
Önrész min. mértéke: 10%

 

Kölcsön törlesztése:

 • • A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 42 hónap.
  • A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. Előtörlesztés megengedett a fenntartás után.
  • Kamat: 1%
  • Kezelési költség, szerződésmódosítási-, előtörlesztési díj, rendelkezésre tartási jutalék nincs.
  • A kölcsön futamideje: legfeljebb 8 év.

 

Támogatható tevékenység:

A: Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása: on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése). Önállóan a VNT max. 16 M!

B: Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése. Önállóan a VNT max. 8 M!

 A két tevékenységhez kapcsolódóan:

 • • informatikai eszközök beszerzése
  • webáruház vagy vállalati portál létrehozása, fejlesztése
  • modulbővítés, meglévő korszerűtlenné vált rendszerek cseréje
  • immateriális javak beszerzése
  • szolgáltatási, tanácsadási és betanításai tevékenység

 

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatók, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 • • Vállalati CRM, értékesítés terület;
  • Gyártási terület;
  • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
  • Kontrolling és döntéstámogatás;
  • Beszerzési, logisztikai terület;
  • Táv- és csoportmunka támogatás;
  • Pénzügyi, számviteli terület;
  • Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
  • Internetes megjelenés (Vállalati portál);
  • Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
  • Elektronikus iratkezelési megoldás;
  • Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatók:

 • • Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
  • Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
  • RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatók:

 • • Online (elektronikus) fizetési megoldás;
  • Szolgáltatásmenedzsment;

A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti megoldások szolgáltatási / bérleti díja legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható.

 

Pályázók köre:          

Mikro-, kis- és középvállalkozás,

 • • amely rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
  • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző
  legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt • amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől
  alkalmaznak)

Egyéb információk, kötelező vállalások:

Üzemi eredmény növekedése
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.

Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.
A Támogatást igénylőnek egy vállalást kell választania.
A projekt végrehajtására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezésétől számított 3 év.

Támogatási kérelmek benyújtása:

 1. március 8-tól 2019. Március 8-ig
[vc_heading title=”Visszahívást kérek” divider=”div-below”]

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefonszám (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet