fbpx

Pályázatok

TÁMOGATÁS CÉLJA:

 A hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával. A pályázat olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál

 • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
 • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A projektek megvalósítására legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre.

 

A PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mikro-, kis- és középvállalkozások

 • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 

KIZÁRÓ OKOK:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív

 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent – lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns.
 • akinek az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • amely vállalkozás fejlesztendő tevékenysége nem az Ágazati fókusz című mellékletében található TEÁOR számok alá tartozik,

 

 • amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogás kezelési eljárást is).

 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

 • Eszközbeszerzés

– Kizárólag a VTSZ lista című mellékletét képező eszközök költségei számolhatók el.

 • Immateriális javak beszerzése

– Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek (kizárólag a TESZOR lista című mellékletét képező szoftverek számolhatók el.

– Eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc.

– Know-how

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 15 millió Ft.

A támogatás Csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a.

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

Saját tőke mértékének növelése

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

 

Önrész

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

 

Saját forrás

A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

Jelen pályázat keretében a fenntartási időszak 3 év.

 

ELŐLEG:

Az előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a támogatás 75%-át.

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJA:

 1. december 11. 12 órától
 2. február 15. 12 óráig.

 

TÁMOGATHATÓ TEÁOR TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA

Ágazati fókusz GINOP-2.1.8-17

  

Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (90)

Állat-egészségügyi ellátás (75)

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása (15)

Bútorgyártás (31)

Egyéb építmény építése (42)

Egyéb feldolgozóipari tevékenység (32)

Egyéb jármű gyártása (30)

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (74)

Élelmiszergyártás (10)

Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés (71)

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés (81)

Épületek építése (41)

Erdőgazdálkodás (02)

Fafeldolgozás (kivéve: bútor),

Fonottáru gyártása (16)

Fémalapanyag gyártása (24)

Fémfeldolgozási termék gyártása (25)

Film, video, televízió-műsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (59)

Gép, gépi berendezés gyártása (28)

Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása (45)

Gumi-, műanyag termék gyártása (22)

Gyógyszergyártás (21)

Hulladékgazdálkodás (38)

Humán-egészségügyi ellátás (86)

Információs szolgáltatás (63)

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása (33)

Italgyártás (11)

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (19)

Kőolaj-, földgázkitermelés (06)

Közúti jármű gyártása (29)

Légi szállítás (51)

Nemfém ásványi termék gyártása (23)

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (01)

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység (18)

Papír, papírtermék gyártása (17)

Postai, futárpostai tevékenység (53)

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység (52)

Ruházati termék gyártása (14)

Speciális szaképítés (43)

Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (93)

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása (26)

Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása (95)

Szárazföldi, csővezetékes szállítás (49)

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (39)

Szennyvíz gyűjtése, kezelése (37)

Távközlés (61)

Textília gyártása (13)

Tudományos kutatás, fejlesztés (72)

Vegyi anyag, termék gyártása (20)

Villamos berendezés gyártása (27)

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (35)

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (36)

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefonszám (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet