fbpx
[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Pályázatok” title_color=”#ffffff” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]
[vc_heading title=”Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása ” subtitle=”(GINOP-1.2.2-16)”]

TÁMOGATÁS CÉLJA:

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 5.000.000 Ft, max. 25.000.000 Ft.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

2.1. Regionális beruházási támogatás esetén:

 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 • a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

2.2. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:

Támogatási kategória

mikro- és kisvállalkozás

középvállalkozás

Regionális beruházási támogatás/ Megújuló energia
termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

Nyugat-Dunántúl

45%

35%

Közép-Dunántúl

50%

45%

Dél-Dunántúl

50%

50%

Észak-Magyarország

50%

50%

Észak-Alföld

50%

50%

Dél-Alföld

50%

50%

Csekély összegű támogatás esetén:

Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a támogatás intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 1. mikro-, kis-, és középvállalkozások
 2. amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 3. amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 4. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jogi forma szerint:

 1. kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 3. szövetkezetek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
 • Információs technológia-fejlesztés.
 • Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely,

 

MEVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

MEGVALÓSÍTÁSI HELY:

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása igazolja a valódi működést:

 • iparűzési adó fizetésigazolás.
 • engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.
 • közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

Kiemelendő korlátozások:

Költségtípus

Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve
(%)

Minimális elszámolható költség összege (Ft)

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre
vetítve (%)

Maximális elszámolható költség összege (Ft)

a) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó költségek.

egyenként min. nettó 100.000 Ft

d) Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó
hardver költség

egyenként nettó 30.000 Ft

e) Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó
szoftver és kapcsolódó költségei

15%

f) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzések

10%

e) Domain név
regisztráció, webtárhely egyszeri díja

30.000 Ft

Honlapkészítés
költsége

200.000 Ft

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

 1. január 25-tól 2019. január 25-ig
[vc_heading title=”Visszahívást kérek” divider=”div-below”]

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefon (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet