fbpx
[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Pályázatok” title_color=”#ffffff” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]
[vc_heading title=”Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében ” subtitle=”(GINOP-1.2.3-8.3.4-16)”]

TÁMOGATÁS CÉLJA:

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása. A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 5 millió- 50 millió Ft.

Igényelhető kölcsön: 10 millió-145 millió Ft.

(Az igényelt kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét)

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

 • vissza nem térítendő támogatás: 30%
 • kölcsön: 60%
 • önerő: 10%


PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

 • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;
 • éves átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt teljes üzleti évben min. 1 fő volt;
 • legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele min. 15 millió Ft;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.

Jogi forma szerint:

 1. kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 3. szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint (Önállóan támogatható tevékenység);
 • a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása (legfeljebb a projekt összköltségének 80%-a);
 • információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista szerint;
 • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (legfeljebb a projekt összköltségének 10%-a);
 • a kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek (legfeljebb a projekt összköltségének 0,5%-a).

 

MEVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

 

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÉRÉSOK:

 • A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken (Felhívás 9. számú melléklete) megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak (a Felhívás 2. számú mellékletében szereplő kivételek figyelembevételével).
 • A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek a Felhívás 3. számú mellékletben szereplő TEÁOR számú tevékenységek szerint.
 • A Felhívás 5. számú melléklete tartalmazza az elszámolható eszközök körét meghatározó vámtarifa számok (VTSZ) listáit. A projekt keretében csak a listákon feltüntetett VTSZ szám alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.
 • A Felhívás 6. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
 • A projekt elbírálása során előnyben részesülnek azok a fejlesztések, amelyek az Irinyi Tervben kiemeltfejlesztendő ágazatokban valósulnak meg. (a Felhívás 4. számú melléklete alapján).

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

 1. február 15-től – 2019. február 15-ig
[vc_heading title=”Visszahívást kérek” divider=”div-below”]

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefonszám (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet