fbpx
[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Pályázatok” title_color=”#ffffff” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]
[vc_heading title=”Napelemes rendszer telepítésének támogatása Mikro-,kis-és középvállalkozásoknak” subtitle=”(GINOP-4.1.3-19)”]

TÁMOGATÁS CÉLJA:

A pályázat szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

– Az igényelhető vissza nem terítendő támogatás összege minimum 1,5 millió Ft., maximum 3 millió Ft.
– A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket.
– Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.
– A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:

Önállóan támogatható tevékenységek
• Napelemes rendszerek beszerzése és telepítése
• A kapcsolódó szerkezeti és tartóelemek beszerzése, telepítése
• Az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése
• Akkumulátorok mérő-és szabályozó berendezések beszerzése, felszerelése
• Kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoportokhoz
• Minimum 7,5 kWp
• Maximum 15 kWp teljesítményű napelemes rendszerek kiépítésé támogatható

• A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre
• Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig

Önállóan nem támogatható tevékenységek

• Nem nyújtható támogatás a napelemes rendszer kiépítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
• Nem támogathatók azok a projektek melyeknek az éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/csoport pályázatot megelőző 1 éves időtartamra vonatkozó áramszámlákat
• Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitás bővítése
• Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik
• Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre
• Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz
• Repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz
• Atomerőművek leállításához és építéséhez

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSOK:

• Olyan projektek támogathatók, amelyek esetében a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a
200.000 Ft/kWp értéket
• A napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kWp-et
• Olyan épület/ek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben használatban álltak
• A használatot áramszámlákkal kell igazolni
• Olyan korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyeknek nincs állékonysági problémája, és a tetőszerkezete alkalmas a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására
• A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye
• A projekt keretében kizárólag új: 2018 vagy azt követő gyártású kereskedelmi forgalomban, vagy gyártóról beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és építése támogatható

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Jelen felhívásra azon mikro-kis, és középvállalkozások nyújthatnak be kérelmet:
• Amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt üzleti évvel
• Amelyeknek a fejlesztendő székhelyen/telephelyen/fióktelepen bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt
• Amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:

2019. június 17. – 2020. szeptember 30.
-illetve forráskimerülésig-

[vc_heading title=”Visszahívást kérek” divider=”div-below”]

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Telefonszám (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet