fbpx
[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Pályázatok” title_color=”#ffffff” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]
[vc_heading title=”Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” subtitle=”(GINOP-5.1.7)”]

TÁMOGATÁS CÉLJA:

 A GINOP-5.1.7.-17 kódszámú pályázat célja a társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása.

A projektek keretében a már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálásához és stabilizálásához kapcsolódó tevékenységek támogathatóak a tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 7,5 millió Ft – 250 millió

 • A támogatott pályázatok várható száma: 300-600 db
 • Előleg igényelhető, maximum a támogatás 50%-a (maximum 125 millió forint)!

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

 A támogatás maximális mértéke 100% figyelembe véve az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó maximális támogatási mértéket.


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása. Hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű új munkavállaló jelen felhívás 3.1.2.2. ha) pontja alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.

–          Piacra jutás támogatása

 • piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
 • piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése,
 • marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
 • szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében.
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020″
 • A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 25 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében
  • a projektmenedzsmenti  feladatok    ellátását    támogató    szakmai       munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 –          Előkészítési tevékenység

 • közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési szakértő igénybevételét,
 • szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, szakértői díjak).

–          Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés

 • szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,
 • a szervezet projekt keretében fejlesztett termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos szakmai tanácsadás igénybe vétele,
 • eszközbeszerzés: társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi tevékenység              végzéséhez              szükséges                                     eszközök, termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz,
 • információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, webshop, ekereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatása:
  • új hardver,
  • új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása (monitor, számítógépes konfiguráció), munkaeszköz beszerzése,
  • szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver).
 • A munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzés ellátásához, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.

 –          Szakmai működés fejlesztése

 • szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,
 • társadalmi vállalkozási modell más társadalmi vállalkozásnak történő átadásához szükséges fejlesztő, standardizáló tevékenységek,
 • társadalmi vállalkozási modell adaptálása, kialakítása, bevezetése,
 • tevékenység ellátáshoz szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása:
  • Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek)
  • Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján.
 • Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerő- piaci szolgáltatások, tréningek a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására

–          Célcsoport és szakmai megvalósító képzésen való részvétele

 • tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére,
 • szakmai továbbképzés munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók részére.
 • Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás keretein belül (helyi közösségi cél megvalósítása érdekében). Támogatható tevékenységek:
  • az aktív állampolgárság erősítése – helyi közösség cselekvőképességének erősítése (közös akciók szervezése: pl. közösségi terek kialakítása, rendbetétele),
  • helyi sport és kulturális események szervezése, támogatása,
  • tudás, a jártasságok és az önbizalom fejlesztése képzésen keresztül, ezáltal a munka világába történő visszavezetés,
  • társadalmi vállalkozás projektben kitűzött céljaival és tevékenységeivel összefüggő társadalmi hatásmérés, a szervezet tevékenységeinek, eredményeinek széleskörű, részletes megismertetése érdekében.

–          A megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében

 • új munkavállalók foglalkoztatása,
 • új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések,
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése,
 • a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében, vagy a munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás,
 • rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás,
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetében -; amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja -; a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje
 • Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 25 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igény esetében
  • projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
  • projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.
 • Honlapfejlesztés: domain név regisztráció, a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja és honlapkészítés.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

A kiírásra kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:

a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt előminősítési és – szükség esetén – felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 3 hónapon belül benyújtják,

 • rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,
 • a 651/2014/EU Rendelet Melléklete alapján a mikro- kis- és középvállalkozásoknak minősülnek 8, vagy
 • A szabad vállalkozási zónákban és a komplex programmal fejlesztendő járásban megvalósuló projekt esetén az ab) pont nem képezi a támogatási igény benyújtásának feltételét.

Jogi forma szerint

 Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok:

572 –  Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

573 – Nonprofit részvénytársaság,

575 – Nonprofit közkereseti társaság,

576 – Nonprofit betéti társaság)

121 – Szociális szövetkezetek,

569 – Egyéb alapítvány,

529 – Egyéb egyesületek,

 
T
ÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:

2017. szeptember 25. – 2018. szeptember 3-ig

[vc_heading title=”Visszahívást kérek” divider=”div-below”]

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefonszám (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet