GINOP-5.3.17-21

BSC Pályázatíró és Könyvelőiroda

KKV kapacitásbővítő támogatási konstrukcióról

TÁMOGATÁS CÉLJA:

Magyarország Kormánya a járvány okozta első sokk utáni alkalmazkodáshoz segítséget kíván nyújtani a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás által. A cél elérése érdekében a Kormány Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő KKV-k számára nyújt vissza nem térítendő támogatást a munkavállalói létszám növelése érdekében, a kapacitásbővítés költségeinek támogatásával.

TÁMOGATÁS KONSTRUKCIÓ TARTALMA:   

Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy a kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén vagy kevésbé fejlett régióban bejegyzett telephelyén vagy fióktelepén legalább 3 fő, maximum 25 fő 15-64 év közötti munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy 2021. június hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nő.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként összesen legfeljebb 4.000.000 Ft.

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

elektronikus benyújtó felület megnyitásától a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig lehet

 

Egyéb információk

A támogatás csak olyan KKV-nak ítélhető meg, mely a szakmai szempontrendszer értékelésekor legalább 60 pontot elér a maximálisan elérhető 100 pontból.

 

Letölthető összefoglaló