GINOP plusz-1.2.3-21

BSC Pályázatíró és Könyvelőiroda

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

 

 

TÁMOGATÁS CÉLJA

A jelen felhívás célja olyan beruházások megvalósításának támogatása, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, ezen keresztül a termelékenységet, illetve amelyek szem előtt tartják a területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
• minimum 10 000 000 Ft, maximum 200 000 000 Ft.
Az igényelhető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás: 100%-a, de legfeljebb 200.000.000.Ft,.
A PROJEKT MAXIMÁLISAN ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE
A projekt Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb 287 000 000 Ft

PÁLYÁZÓK KÖRE

mikro, kis és középvállalkozások:
• amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
• melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben minimum 3 fő volt,
• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkeznek,
• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
• amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25 %) az azonos időszakban.

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. 8:00 – 2022. január 26. 12:00
2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. 8:00 – 2022. február 3. 12:00

Egyéb információk

Nem támogatható Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Letölthető összefoglaló GINOP PLUSZ-1.2.3-21

A pályázatához tartozó, plusz pontot érő tanácsadás lényegét telefonon elmagyarázzuk.
Hívjon most!

 

+36308507883