fbpx

Kategória: Pályázatok

BSC Üzleti Szolgáltató Központ

FCA-KP-1-2021

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” Lejárt benyújtási határidő TÁMOGATÁS CÉLJA: A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, […]

GINOP Plusz-1.2.1-21

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása Felfüggesztve TÁMOGATÁS CÉLJA: A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások […]

VCA-KP-1-2021

A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” Lejárt benyújtási határidő  TÁMOGATÁS CÉLJA: A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek Az 5000 fő lakosságszám feletti települések hátrányainak enyhítése, így […]

GINOP-4.1.4-19

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása   TÁMOGATÁS CÉLJA: Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: – Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió Ft. ‐  A támogatott projektek […]

GINOP 1.2.9-20

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztésének támogatása   TÁMOGATÁS CÉLJA: A területi egyenlőtlenségek miatt kialakult hátrányos helyzetű mikro‐ és kisvállalkozások fejlesztésének támogatása, versenyképességük, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozíciójuk javítása innovatív, hozzáadott érték növelő fejlesztések támogatásán keresztül TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: ‐ A Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint. ‐ […]

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MOBILFEJLESZTÉSEK, FELHŐALAPÚ ONLINE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK TERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA LEJÁRT A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ! TÁMOGATÁS CÉLJA: A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén […]

GINOP-4.1.4-19

MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA TÁMOGATÁS CÉLJA: Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 15 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti […]

GINOP-1.2.8-20.

A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE! TÁMOGATÁS CÉLJA: A hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartása, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően eltérő támogatás révén megvalósuló fejlesztések. Ezen felül a KKV-k termelékenységének növelése és technológiai […]

GINOP-4.1.3-19

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA MIKRO-,KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE! TÁMOGATÁS CÉLJA: A pályázat szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: – Az igényelhető vissza nem terítendő támogatás összege minimum 1,5 millió Ft., maximum 3 millió Ft. – A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az […]

Vállalkozásfejlesztési program Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

TÁMOGATÁS CÉLJA: A mikro-, kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, mely segítségével a pályázók a versenyképességüket tudják javítani. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 5.000.000.- Ft – 50.000.000.- Ft. Az egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén legfeljebb: 10.000.000.- Ft. Előleg igényelhető (20 millió Ft feletti támogatás esetén) , maximum […]