GINOP – 4.1.5-22

BSC Pályázatíró és Könyvelőiroda

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása a KKV-k részére

GINOP – 4.1.5-22

 

TÁMOGATÁS CÉLJA

Az energiatakarékosság az egyik legfontosabb jövőbeli célkitűzés. Az energetikai hatékonyság fokozása egyszerre támogatja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezet terhelésének enyhítését és a vállalkozások rezsiköltség terheinek csökkentését.

Az “Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása a KKV-k részére (GINOP – 4.1.5-22)” pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújt támogatást az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységekre, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 3 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • a megvalósítási helyszín a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban bejegyzésre került a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként
 • A megvalósítási helyszín a Közép-Magyarországi régión, tehát Pest megyén és Budapesten kívül esik!
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE GAZDASÁGI FORMAKÓD SZERINT

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság

 

JOGI FORMA SZERINT

 • Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

 

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNI FELTÉTELEI

A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) található 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelynek:

 • a megvalósítási helyszín a Közép-Magyarországi region, tehát Pest megyén és Budapesten kívül esik!
 • a fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez,
 • a helyszín alkalmas a projekt megvalósítására,
 • korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gázkibocsátását (kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló fűtési rendszert alkalmaznak),
 • december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai korszerűsítésen, vagy amennyiben igen, úgy a támogatáshoz kapcsolódó fenntartási időszak véget ért, a projekt lezárult,
 • a fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkezik állékonysági problémával,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerű használatban állt.

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása az alábbi időpontban lehetséges: 2022. május 11. 9.00 órától  –  2022. június 10. 12.00 óráig

 

ÖNERŐ

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) is állhat.

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

 • minimum 75 millió Ft és maximum 500 millió Ft
 • A támogatás az opcionális vállalások számától függően vissza nem térítendő támogatássá alakul!
 • Támogatási intenzitás: 90%

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

 Önállóan támogatható tevékenységek

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 

  Önállóan nem támogatható tevékenységek

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

 • épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése – a meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése vagy cseréje
 • Ø  épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • Ø  meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 

 • Ø  napelem
 • Ø  napkollektor
 • Ø  brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 • Ø  hőszivattyú rendszerek alkalmazása

 


NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 • új építmény létrehozása
 • lakás/lakhatás vagy szálláshely kapacitásbővítés célú fejlesztés megvalósítása
 • távhőrendszerről való leválás (a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével)
 • meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése
 • napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre
 • atomerőművek leállítása és építése
 • repülőtéri infrastrukturális beruházások – a környezetvédelemhez vagy a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez kapcsolódók kivételével

 

KIZÁRÓ OKOK

A pályázat keretében nem nyújthat be támogatási kérelmet többek között az az igénylő, aki:

 • A megvalósítás a Közép-Magyarországi régión belül történne, tehát Budapesten és Pest megyében.
 • Saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
 • A vállalkozás fejlesztése esetén a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet nem javul DD besorolás alatti épületek esetében.
 • A támogatási kérelemben rögzített projekt elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • A pályázó fejlesztési igénye dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával-, valamint halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez kapcsolódó beruházásokra irányul.
 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül és/vagy fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul.
 • A támogatással érintett tevékenység az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul.
 • A vállalkozás GINOP-4.1.1-8.4.4-16, GINOP-4.1.2-18, GINOP-4.1.3-19, GINOP-4.1.4-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán támogatásban részesült.
 • A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán, valamint a GINOP Plusz-1.1.2-21, a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energiahatékonysági beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában.

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24-160 db
 • Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez (az előkészítési tevékenységen kívül) nem igényelhető.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
 • A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül, de legkésőbb 2023. július 31.
 • A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet

 

Ha pályázni szeretne, hívjon minket bizalommal!

+36308507883