NEAG-KP-1-2023

BSC Pályázatíró és Könyvelőiroda

Helyi és területi hatókörű civil szervezetek
egyszerűsített támogatása 2023.

NEAG-KP-1-2023

_______________________________________

TÁMOGATÁS CÉLJA:

A pályázat célja a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek támogatása a Civil tv. 56. § (1) bekezdés h) pontja szerinti egyszerűsített támogatás formájában, amelyet a pályázó a meghatározott tevékenységek költségeire fordíthat.
A támogatást a nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett) az alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa: 100.000 forint.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa: 350.000 forint.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100%.

ELŐLEG MÉRTÉKE:

Az elnyert támogatást 100%-os előleg formájában folyósítják.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:

 • Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetésének költsége
 • Adminisztráció költségei
 • PR, marketing, kommunikációs költségek
 • Szervezet- és humánerő-forrás fejlesztésének költségei
 • Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
 • Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
 • Egyéb beszerzések, szolgáltatások
 • Bérköltség, Ösztöndíj, Egyszerűsített foglalkoztatás költségei, stb.
 • Tárgyi eszköz beszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Saját tulajdonú ingatlan felújítása

Pályázók köre:

 • Egyesület
 • Alapítvány, ideértve a szövetséget
  • amelyet Magyarországon a bíróság 2021. december 31. napjáig nyilvántartásba vett,
  • amely rendelkezik a 2020. és 2021. évi lezárt évről szóló elérhető, teljes (a mérleget és eredmény-levezetést/eredmény-kimutatást
  • hiánytalanul magában foglaló) számviteli beszámolóval
   amely a pályázati díjat a beadás napjáig, határidőben a megadott számlaszámra átutalta (2.000.-Ft)

NEM nyújthat be pályázatot:

 • Ha a pályázó utolsó két lezárt üzleti évről (2020. és 2021.) szóló számviteli beszámolóval igazolt összes éves bevétele mindkét évben több, mint 7 millió Ft, (amibe a Magyar Falu Program támogatása nem tartozik bele.)

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:

Jelen kiírás keretében a támogatási kérelmet 2022. október 17. 8.00 óra – 2022. november 16. 14.00 óra között lehetséges.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:

A projekt végrehajtása 2023. 04. 01.-2024. 03. 31. között lehetséges.

ÖNERŐ:

A pályázathoz NEM szükséges önerő!

Letölthető összefoglaló: NEAG-KP-1-2023